czołowy producent
kruszyw drogowych
w regionie
Tribag SA Informacje
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Zakup mobilnej linii technologicznej do produkcji nawozu dolomitowego w celu wprowadzenia na rynek
nowego produktu w postaci nawozów mineralnych przez TRIBAG SA.

Beneficjent:                                     TRIBAG SA
Wartość projektu:                         516 600,00 zł
Wartość dofinansowania:          205 800,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl