czołowy producent
kruszyw drogowych
w regionie
Tribag SA kontakt
Zapytanie ofertowe

  DANE KONTAKTOWE

  DANE FIRMOWE
  TRIBAG SA
  ul. Przemysłowa 2
  42-470 Siewierz

  NIP: 6252318182        REGON: 240448269

  Numer rachunku bankowego
  64 1050 1227 1000 0008 0153 0296
  ING Bank Śląski

  Numer KRS: 0000412832
  Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
  opłacony w całości