czołowy producent
kruszyw drogowych
w regionie
Tribag SA kontakt
Zapytanie ofertowe

DANE KONTAKTOWE

kontakt - fax

32 267 60 57

DANE FIRMOWE
TRIBAG SA
ul. Przemysłowa 2
42-470 Siewierz

NIP: 6252318182        REGON: 240448269

Numer rachunku bankowego
64 1050 1227 1000 0008 0153 0296
ING Bank Śląski

Numer KRS: 0000412832
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
opłacony w całości