czołowy producent
kruszyw drogowych
w regionie
Tribag SA Informacje
Spotkanie z Prezesem BCC Markiem Goliszewskim

Rafał Kołakowski i Marek GoliszewskiRozmowy o kierunkach rozwoju firmy TRIBAG SA na rynkach Rosji i Ukrainy w Pałacu Lubomirskich w Warszawie – siedzibie BCC.
Na zdjęciu (od prawej) Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski, Prezes Zarządu TRIBAG SA  Rafał Kołakowski oraz Dyrektor Finansowy Marian Dujka.